Koštanijada

Autor TO Bar

Održava se u novembru u Ostrosu. Manifestacija je od značaja za promovisanje poljoprivrede, turizma i kulturne baštine Krajine, koja raspolaže sa preko 20.000 stabala kestena, a kestenova šuma je zakonom zaštićena.