Jedini crnogorski grad na dvije čarobne obale, okružen je prozirnom vodom mora i jezera. Okovan planinskim kamenom i obasjan mediteranskim suncem, Bar je jedinstvena oaza Crnogorskog primorja, u koju se može pobjeći od užurbanog tempa civilizacije i predahnuti uz šum talasa i opojne mirise prirode. Kojim god putem došli u Bar, dočekaće vas netaknuta priroda i gostoprimljivi ljudi. Slikoviti planinski vrhovi natkriljuju barsku kotlinu, a brojna interesantna naselja, pješčane plaže i beskrajno plavetnilo pučine vraćaju goste ponovo u ovaj ambijent. Čitava barska opština je jedinstvana turistička destinacija za odmor i rekreaciju, koja obogaćuje i mijenja život. Priroda je Bar obdarila najrazličitijim i najljepšim geografskim atributima, kao i bogatstvom u svemu što Mediteran može dati. Sunce, topla i čista voda, blagotvorno zračenje pješčanih plaža, čine skup elemenata koji privlače osvajače modernog doba - turiste.

Stanovništvo

Prema posljednjim podacima, na teritoriji opštine Bar živi 42.048 stanovnika, što čini 6,78% stanovništva Crne Gore. Stanovništvo živi u 13.789 domaćinstava, u 76 naselja, razvrstanih u 12 mjesnih zajednica.

Najveća koncentracija stanovništva je u gradskom i urbanom dijelu grada Bara, a manja je na seoskom području. Ipak, zbog razuđenosti teritorije, u gradskom dijelu opštine živi 17.649 (41,97%), a u ruralnom dijelu 24.399 stanovnika (58,03%). 

Stanovništvo Bara uglavnom je koncentrisano u naseljima visokog stepena urbanizacije. I sela su saobraćajno veoma pristupačna, jer se veliki broj njih nalazi u kultivisanom primorsko-jezerskom području. Ova sredina poznata je po multinacionalnoj i multikonfesionalnoj strukturi stanovništva, sa izgrađenim standardima tolerancije u međuljudskim odnosima. Dobra tradicija zajedničkog bitisanja na ovom prostoru, netipična za balkansko okruženje, nije bila pomućena ni brojnim državno-političkim lomovima kroz istoriju. 

Zanimljivo za stanovništva ovog područja je da se mikrolokaliteti veoma razlikuju, što se posebno ispoljava kroz različita folklorna obilježja. Tako, na primjer, barsko područje ima mnoštvo narodnih nošnji kakvim se teško mogu pohvaliti ostali krajevi Crne Gore. Možda bi se upravo definicijom: ,,sklad ostvaren kroz različitosti”, u najkraćem moglo označiti stanovništvo barske opštine.

Kroz istoriju Bar je imao mnogo znamenitih stanovnika, a kroz razne vidove gradskih uprava prošli su brojni slavni i obrazovani: sudije, kancelari, poslanici, izaslanici, kapetani, vojvode, vitezovi, knezovi i drugi.