fbpx

Ribarska sela

Autor TO Bar

Priobalje Skadarskog jezera krase ribarska sela, sa još uvijek očuvanim primjerima izvorne arhitekture. Formirana kao privremena ekonomska staništa, ova naselja bila su najčešće plemenska ribolovišta okolnih stalno nastanjenih sela brdovitog okruženja.
Prizemne kamene kuće, manjih dimenzija, zidane su u suvomeđi pojedinačno ili zbijene jedna uz drugu. Njihovu komunikaciju činile su uzane popločane staze i kamena stepeništa. Do ribarskih sela silazilo se kozjim stazama ili vodenim prilazom, čunovima.
Unutrašnjost ribarske kuće uglavnom su činile dvije prostorije, manja je bila spremište za odlaganje i čuvanje pribora za ribarenje, a druga je imala ozidano kameno korito u kojem se solila ukljeva i šaran. Veće grupacije ribarskih kuća podignute su pored glavnih ribolovišta uz obale Skadarskog jezera.
Poznata ribarska sela su: Raduš, Karuč, Krnjički brod, Seoci, Sijerč, Smokvice, Blace, Modra oka, Relje i dr.
Kamene kuće sela Raduš i drugih ribarskih sela od Virpazara prema Ostrosu obnavljaju se u izvornom stilu, a nakon revitalizacije i otvaranja, biće dragocjena i jedinstvena destinacija za turiste.