fbpx

Saobraćaj

Autor TO Bar

Geografski položaj uslovio je razvoj svih vidova saobraćaja. Ovaj prostor je sa susjednim opštinama i šire povezan drumskim, željezničkim, pomorskim i posredno vazdušnim saobraćajem.

Komparativne prednosti saobraćajnog položaja opštine i dostignuti stepen razvoja saobraćaja pružaju solidne mogućnosti za privredni, turistički, sportski i trgovački razvoj, ne samo Bara već i šire okoline.

Drumski saobraćaj

Kroz barsku opštinu prolaze tri značajna magistralna puta, Ulcinj – Bar – Budva i Bar – Petrovac – Virpazar – Podgorica, kao i novi magistralni put od izuzetnog značaja za područje opštine Bar i šire Bar – Sutomore –Virpazar – Podgorica, koji prolazi kroz tunele Sozina i Raš, dužine 4.189 m i 650 m. Poseban značaj za turizam imaju regionalni put Virpazar – Ostros, lokalni putevi Virpazar – Komarno i Virpazar – Gluhi Do, kao i regionalni put R-16 Pečurice – Kovačevići i Ckla na granici prema  Albaniji.

Gradski saobraćaj prevozi putnike između pojedinih turističkih mjesta, dobro je organizovan i redovan, a u toku turističke sezene povećava se broj linija i prevoznih sredstava.

Željeznički saobraćaj

Željezničku mrežu na području opštine Bar čine pruga u pravcu jugoistok-sjeverozapad normalne širine Bar - Beograd, kao i pruga Bar - Nikšić. Željeznički prevoz omogućava prevoz do Beograda i dalje prema svim evropskim destinacija, kao i lokalni prevoz za Podgoricu, Bijelo Polje i Nikšić.

Pomorski saobraćaj

Opština Bar je po svom položaju mediteranska i balkanska luka, pa je i glavni saobraćajni pravac u zemlji veza između luka na Jadranu i balkanske unutrašnjosti u zaleđu. Crna Gora je i pomorskim putem povezana sa svijetom. Od Otrantskih vrata Bar je udaljen svega 180 km vazdušne linije. 

Međunarodni pomorski saobraćaj odvija se preko najveće luke u Crnoj Gori, Luke Bar, koja je izuzetno važan saobraćajni centar i najveće preduzeće u oblasti saobraćaja. Feriboti redovno saobraćaju između Crne Gore i Italije, na linijama Bar – Bari – Bar. 

Marina Bar u centru grada, kapaciteta 900 vezova na moru i 250 na kopnu, okružena je gradskom plažom, šetalištem, restoranima, sportskim terenima, bankama i putničkim terminalom.

Vazdušni saobraćaj

Opština Bar na svom području nema aerodrom, ali je prirodno usmjerena i povezana sa aerodromima u Podgorici i Tivtu. Aerodrom Podgorica udaljen je svega 41 km, a aerodrom u Tivtu 55 kilometara. Aerodromi Crne Gore uspješno sarađuju sa aerodromima u okruženju i brojnim drugim internacionalnim vazdušnim lukama tako da su značajan segment unapređenja turističke ponude u Baru.     

 

 

FaLang translation system by Faboba