fbpx
WRECKS4ALL

Interreg-IPA CBC

WRECKS4ALL

Bosnia and Hercegovina, Croatia, Montenegro

Saopštenje: TO Bar odobrena dva projekta koje finansira Evropska unija

Koristimo priliku da infomišemo javnost da su Turističkoj organizaciji Bar odobrena dva projekta koje finansira Evropska unija: EMOUNDERGROUNDS i Wrecks4all čija je ukupna vrijednost iznosi 3.726.233 od čega TO Bar pripada 263.943 eura.

Projekat EMOUNDERGROUNDS realizuje je u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 (ADRION).  Cilj projekta je promocija i valorizacija identifikovanih kulturnih dobara (dvorci, tvrđave i drugi objekti kulture sa podzemnim tunelima), a samim tim i da se na održiv način doprinese atraktivnosti i konkurentnosti odabranih turističkih destinacija koristeći napredne informacione i komunikacione tehnologije (ICT). Projekat će realizovati mreža koju čine 10 projektnih partnera i 5 povezanih partnera iz Italije, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Uloga TO Bar je da koordinira sve aktivnosti koje se tiču promocije projekta i rezultata projekta. Pridruženi partner iz Crne Gore na projektu je Kulturni centar Bar. Planirano je da se projekat i aktivnosti realizuju od januara 2020. do juna 2022. godine. Ukupan budžet projekta je 2.605.497 eura, dok je za TO Bar opredijeljen iznos od 150 255 eura. Iz projekta će biti bespovratno obezbijeđeno 127.716 eura, dok je učešće TO Bar 22.538 eura.

Projekat WRECKS4ALL doprinosi razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine. Glavni cilj projekta je zaštita i valorizacija podvodne baštine putem njegove digitalizacije čime bi se kreirala nova turistička ponuda. U sklopu digitalizacije predviđena je izrada projekta virtualna stvarnosti (VR) koji bi pristup podvodnim nalazištima učinio dostupnim široj javnosti, uključujući ljude s različitim vrstama invaliditeta. Projekat će implemetirati 5 partnera. Iz Crne Gore: Univerzitet Crne Gore – Podgorica,  koji je i nosioc projekta i Turistička organizacija Bar. Iz Bosne i Hercegovine je  partner, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sveučilište u Splitu–Pomorski fakultet i Hrvatski pomorski muzej Split su partneri iz Hrvatske. Planirano je da se projekat i aktivnosti realizuju od januara 2020. do decembra 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.120.726 eura, dok je predviđeni budžet za Turističku organizaciju Bar 113.688 eura. Iz projekta će biti bespovratno obezbijeđeno 96.635.56 eura, dok je učešće TO Bar 17.053 eura.

Aerodromi

Putnicima koji u Crnu Goru stižu avionom, na raspolaganju su dva međunarodna aerodroma, u Podgorici i Tivtu. Aerodrom Golubovci - Podgorica udaljen 41km od Bara. Aerodrom Tivat je udaljen 58 km od Bara.

Brodske linije

Feriboti redovno saobraćaju na linijama: Bar-Bari-Bar, Bar- Ankona-Bar.

Željeznica

Saobraćaj se odvija na kolosjeku normalne širine. Glavni željeznički pravci su Bar-Podgorica-Beogard-Subotica sa krakom Podgorica-Nikšić.

Drumski saobraćaj

Ukupna dužina puteva u Crnoj Gori iznosi 5.174 km. Dva najvažnija putna pravca u Crnoj Gori su Jadranska magistrala od Igala do Ulcinja (duz obale) i magistralni pravac: Petrovac na moru - Podgorica - Kolašin - Bijelo Polje - granica Srbije (povezuje sjever i jug Republike). Izgradnjom tunela Sozina povezanost sa sjeverom je izuzetno poboljšana.

Bar Info

GPS koordinate Bara su 42º06'N 019º06' E. Opština Bar se proteže na površini od 505km2 i nadmorskoj visini od 4m do 1593m. Opština ima više od 40.000 stanovnika. Dužina morske obale je 46km, a jezerske 65km. Marina ima 1050 vezova. MT pozivni broj za Crnu Goru je +382, a za Opštinu Bar 030. (primjer +38230xxxxxx)

MRCC barradio

MRCC barradio (9833); VHF ch16 i ch24; VHF DSC ch70; MF 2182KHz; MF DSC 2187.5KHz

Montenegro Info

državni kod: ME (MNE); kontinent: Evropa; glavni grad: Podgorica; valuta: EURO €; član EU: ne; NATO član: ne; GSM: 900/1800; naponska mreža: 220V/50Hz