fbpx
EMOUNDERGROUNDS
01 / 01

Interreg ADRION

EMOUNDERGROUNDS

Nastavljaju se aktivnosti u sklopu projekta EMOUNDERGROUNDS - održan drugi transnacionalni sastanak

 

U okviru projekta “EMOUNDERGROUNDS “ održan je drugi transnacionalni sastanak koji se realizuje u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020.

Tokom sastanka u kome su učestvovali projektni partneri Opština Carpi (ITA), Opština Andravida–Kyllini (GRC), Turistička zajednica grada Rijeke (HRV), Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (HRV), Regionalni razvojni centar Koper (SVN), Opština Ivančna Gorica, Slovenija (SVN), Opština Kukes (ALB), Javna ustanova Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinje, prezentovale su se aktivnosti koje su do sada realizovne, kao i aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu, a tiču se kulturnog turizma. razvoja zajedničkih ciljeva i poboljšanja turističke atraktivnosti.

Predstavnik TO Bar, mr Nikoleta Nikčević je na sastanku predstavila realizovane aktivnosti na projektu među kojima su angažovanje eksperta za tehničke, finansijske i administrativne poslove kao i networking experta, a partneri su informisani da je u novembru održan i konsultativni online sastanak na kojem su prisustvovali svi relevantni stejkholderi.

Turistička organizacija Bar će u narednom periodu kroz ovaj projekat raditi na promociji valorizaciji i boljem predstavljanju identifikovanih kulturnih atrakcija sa fokusom na Stari Bar i na taj način će se povećati njihova atraktivnost i konkurentnost na nivou Jadransko-jonskog regiona.

U pripremi je izrada tenderske dokumentacije za: eksperta za istraživanje istorijskih podataka i legendi, eksperta za kulturne, književne i druge analize, ekseperta za fotografsku kampanju, eksperta za upravljanje WEB sadržajima, kao i izrada promotivnog materijala projekta.

STRUČNA SLUŽBA TURISTIČKE ORGANIZACIJE BAR

Aerodromi

Putnicima koji u Crnu Goru stižu avionom, na raspolaganju su dva međunarodna aerodroma, u Podgorici i Tivtu. Aerodrom Golubovci - Podgorica udaljen 41km od Bara. Aerodrom Tivat je udaljen 58 km od Bara.

Brodske linije

Feriboti redovno saobraćaju na linijama: Bar-Bari-Bar, Bar- Ankona-Bar.

Željeznica

Saobraćaj se odvija na kolosjeku normalne širine. Glavni željeznički pravci su Bar-Podgorica-Beogard-Subotica sa krakom Podgorica-Nikšić.

Drumski saobraćaj

Ukupna dužina puteva u Crnoj Gori iznosi 5.174 km. Dva najvažnija putna pravca u Crnoj Gori su Jadranska magistrala od Igala do Ulcinja (duz obale) i magistralni pravac: Petrovac na moru - Podgorica - Kolašin - Bijelo Polje - granica Srbije (povezuje sjever i jug Republike). Izgradnjom tunela Sozina povezanost sa sjeverom je izuzetno poboljšana.

Bar Info

GPS koordinate Bara su 42º06'N 019º06' E. Opština Bar se proteže na površini od 505km2 i nadmorskoj visini od 4m do 1593m. Opština ima više od 40.000 stanovnika. Dužina morske obale je 46km, a jezerske 65km. Marina ima 1050 vezova. MT pozivni broj za Crnu Goru je +382, a za Opštinu Bar 030. (primjer +38230xxxxxx)

MRCC barradio

MRCC barradio (9833); VHF ch16 i ch24; VHF DSC ch70; MF 2182KHz; MF DSC 2187.5KHz

Montenegro Info

državni kod: ME (MNE); kontinent: Evropa; glavni grad: Podgorica; valuta: EURO €; član EU: ne; NATO član: ne; GSM: 900/1800; naponska mreža: 220V/50Hz