fbpx

do

Bar

dio ljeta

Bar

Interreg ADRION

EMOUNDERGROUNDS

EMOUNDERGROUNDS

Interreg-IPA CBC

Wrecks4All

Wrecks4All

Turistička organizacija

Opštine Bar

Dobro došli

Opštine Bar

Turistička organizacija Bar

Antifašistička mapa

2017

Turistička organizacija Bar će uskoro na svom sajtu objaviti interaktivnu antifašističku mapu, do tada koristite mapu u pdf formatu kojoj možete pristupiti na linku.

{phocadownload view=file|id=3|text=Antifašistička mapa|target=b}

Antifašistička mapa

TO Bar

Panoramska ruta

između dvije čarobne obale

Panoramska ruta
Zvijezda neaktivnaZvijezda neaktivnaZvijezda neaktivnaZvijezda neaktivnaZvijezda neaktivna
 

1

 

U okviru projekta “EMOUNDERGROUNDS “ održan je drugi transnacionalni sastanak koji se realizuje u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020.

Tokom sastanka u kome su učestvovali projektni partneri Opština Carpi (ITA), Opština Andravida–Kyllini (GRC), Turistička zajednica grada Rijeke (HRV), Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (HRV), Regionalni razvojni centar Koper (SVN), Opština Ivančna Gorica, Slovenija (SVN), Opština Kukes (ALB), Javna ustanova Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinje, prezentovale su se aktivnosti koje su do sada realizovne, kao i aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu, a tiču se kulturnog turizma. razvoja zajedničkih ciljeva i poboljšanja turističke atraktivnosti.

Predstavnik TO Bar, mr Nikoleta Nikčević je na sastanku predstavila realizovane aktivnosti na projektu među kojima su angažovanje eksperta za tehničke, finansijske i administrativne poslove kao i networking experta, a partneri su informisani da je u novembru održan i konsultativni online sastanak na kojem su prisustvovali svi relevantni stejkholderi.

Turistička organizacija Bar će u narednom periodu kroz ovaj projekat raditi na promociji valorizaciji i boljem predstavljanju identifikovanih kulturnih atrakcija sa fokusom na Stari Bar i na taj način će se povećati njihova atraktivnost i konkurentnost na nivou Jadransko-jonskog regiona.

U pripremi je izrada tenderske dokumentacije za: eksperta za istraživanje istorijskih podataka i legendi, eksperta za kulturne, književne i druge analize, ekseperta za fotografsku kampanju, eksperta za upravljanje WEB sadržajima, kao i izrada promotivnog materijala projekta.

STRUČNA SLUŽBA TURISTIČKE ORGANIZACIJE BAR

       

dvorac kralja nikolebw

Kalendar