Prirodne atrakcije

NP Skadarsko jezero

Najveće jezero na Balkanskom poluostrvu. Status  nacionalnog  parka ima od 1983. god. Nalazi se na jugoistoku Crne Gore, u kotlini koju od mora odvaja planina Rumija. Dužina jezera je 50 km, a širina 14 km. Površina mu nije uvijek ista. U proljeće i jesen kada nivo vode poraste površina je oko 500 km², dok je ljeti pri niskom vodostaju površina oko 350 km². Na jezeru je i granica sa Albanijom. Crnoj Gori pripada 63,2% površine jezera. Obala je razuđena, sa brojnim zalivima i živopisnim ribarskim naseljima. Obala je duga 168 km, od čega Crnoj Gori pripada 110.5 km. Na jezeru se nalazi veliki broj ostrva, popularno nazvanih gorice. Nedaleko od Virpazara prema Krajini brojne su uvale sa pješčanim plažama, od kojih je najpoznatija plaža Murići, duga 560 m.

Jezero je poseban ekosistem sa velikim procentom močvarnih zona. Ljeti jezero kao ogromna zelena livada sa mnoštvom rascvjetalih lokvanja i drugom barskom vegetacijom. Na Jezeru živi, gnijezdi se, zimuje ili preseljava 280 vrsta ptica, pa ima status Područja od međunarodnog značaja za boravak ptica (IBA) i nalazi se na svjetskoj listi vodenih staništa od međunarodnog značaja (RAMSAR). U Parku živi 48 vrsta riba (šaran, ukljeva, jegulja...), 50 vrsta sisara (jedini vodeni predstavnik je vidra), brojni vodozemci, gmizavci i insekti.

Se vidikovaca se pruža jedinstven pogled na panoramu jezera sa pjeskovitim plažama, kestenovim šumama i razbacanim ostrvima.

Brodićima se organizuju izleti - krstarenja Skadarskim jezerom. Bogata flora i fauna, kulturno-istorijski spomenici, živopisna naselja, kao i prilika da se probaju domaći specijaliteti: šaran, ukljeva, loza, čuveno crmničko vino vranac, poseban su doživljaj. Osobenost je i kasoronja, biljka sa jestivim plodom, koje ima samo na Jezeru.

Skadarsko jezero ima bogatu istoriju i kulturu, o čemu svjedoče brojni arheološki lokaliteti, srednjovjekovni manastri i crkve, utvrđenja i narodna arhitektura (ribarska sela, stari mostovi, mlinovi i bunari).

Do jezera se lako stiže saobraćajnicom Podgorica - Bar/Petrovac ili željeznicom Podgorica - Bar. Glavno i početno odredište jezera, Virpazar, udaljen je 28 km od Podgorice i 30 km od Luke Bar. Vozeći se asfaltnim putem lokalnog tipa duž obale jezera, moguće je posmatrati jezero i okolinu, a na krstarenje jezerom i u posjete kulturno-istorijskim spomenicima polazi se sa Vranjine i keja u Virpazaru.