Turisticka organizacija Bar

Vijesti

Turistička organizacija Bar i Opština Bar organizuju treću godinu za redom, “NOVOGODIŠNJI HEPENING - BAR 2018” - na trgu Vladimira i Kosare, od 28.12.2017. - 02.01.2018.godine.
U programu će učestvovati izvođači različitih muzičkih žanrova: etno, narodne, pop i rok muzike iz Bara, Crne Gore i regiona.

Prva tri dana program će počinjati u 19 h i trajaće do 22 h, a 30. i 31. decembra program za najmlađe kao i koncert klasične muzike počeće u 12 h, i koncerti od 21.30 h.

Pored muzičkog dijela, na trgu Vladimira i Kosare koji će biti okićen i ukrašen, posjetioci će moći da degustiraju i kupe barske specijalitete na štandovima koji će krasiti naš trg u novogodišnjoj noći.

TO Bar će u saradnji sa hotelima i turističkim agencijama pripremiti sedmodnevni, petodnevni i trodnevni aranžman koji će biti dostupan svima koji žele novogodišnje praznike da provedu u Baru.

U saradnji sa NTO i LTO, Turistička organizacija Bar će promovisati „NOVOGODIŠNJI HEPENING - BAR 2018” i manifestacije koje već godinama privlače turiste iz regiona:

- XI KRAJINSKU KOŠTANIJADU koja će se održati 18. novembra u Ostrosu,
- XVI MASLINIJADU koja će se održati 25. i 26. novembra u Starom Baru i
- XXI FESTIVAL VINA I UKLJEVE koji će se održati 09. decembra u Virpazaru

na press konferencijama koje su organizovane u Beogradu i Tirani, takođe i putem PR službi u zemljama okruženja: Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji počev od 17. novembra 2017 godine.

Nagradna igra „Otkrijte nam skriveno i nepoznato blago“, koja je trajala od 01.juna do 01.septembra, privukla je pažnju gradjana Bara. Igra je organizovana u cilju sakupljanja što više podataka o turističkim atraktivnostima nedovoljno poznatih široj javnosti. Takođe, želja organizatora bila je da kod građana podigne svijest o mogućnostima valorizacije turističkih potencijala Bara, tj. Crne Gore.

Na adresu Turističke organizacije Bar pristiglo je 7 predloga. Nakon konstatacije da svi nagrađeni prijedlozi ispunjavaju uslove konkursa, kojim se podstiče okrivanje novog, nepoznatog, zaboravljenog  materijalnog i nematerijalnog nasljeđa opštine Bar.

Učesnici su uz prijavu prilagali fotografije, arhivsku građu i adekvatnu dokumentaciju.

Pristigle materijale razmatrala je stručna komisija u sledećem sastavu:

  1. Anastazija Miranović, dr Istorije umjetnosti - predsjednik

  2. Lazar Pejović, profesor fotografije - član

  3. Pera Pavlica Dragišić, mr. odbrane i zaštite – član, dobitnik nagrade NTO 2001.godine za legendu o Vilinim parama

Ukupan nagradni fond je 1 300 eura, odnosno za:

I nagrada               500 eura

II nagrada              300 eura

III  nagrada           200 eura

           + 3 nagrada           100 eura

Na konkurs je pristiglo 7 prijava. Nakon razmatranja i analize pristiglih konkursnih prijedloga Žiri u sastavudr Anastazija Miranović, direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara - predsjednica, mr Petra - Pepa Dragišić, član, prof.mr Lazar Pejović član,  donio je jednoglasnu odluku za dodjelu sledećih nagrada:

I nagrada: Mirsad Kurgaš za predlog „Sunčani sat“

I nagrada suncani sat „Sunčani sat“ predstavlja specifično materijalno svjedočanstvo računanja vremena  koje se nalazi pored Dobrovodskog Vrela u Dobroj Vodi.  „Sat“ ukazuje  i na specifično nematerijalno kulturno, etnološko nasljeđe kao i na običajno pravo raspodjele prirodnih resursa – u ovom slučaju vode –među stanovnicima sela. Dodatni kvalitet predstavlja činjenica da se  ova raspodjela vrši i danas, na istom mjestu uz pomoć savremene tehnologije, što ovaj „sat“ čini još uvijek živim, vezujući ga za sadašnje vrijeme i život ljudi u nedovoljno turistički afirmisanom ruralnom zaleđu barske obale.

 

 

 

 

 

 

II nagrada: NVO „Sua Sponte“ Bar za predlog „Kanjon“

II nagrada KanjonOvaj predlog ukazuje  na bogatstvo barske opšine  bujičnim vodotocima  i neistraženim kanjonima. Rijeka Bunar zajedno sa Vrućom rijekom formira Rikavac – najbrži bujični tok u Crnoj Gori. Ovaj specifični segment turističke ponude već je afirmisan na sjeveru naše zemlje (Komarnica) pa se može očekivati i da će ovaj sadržaj biti adekvatana dopuna sportsko rekreativnom turizmu Bara  i Crne Gore. S obzirom da je kanjoning atraktivan od aprila do novembra otvara mogućnost i za obogaćivanje i vansezonske turističke ponude.

 

 

 

 

 

 

III nagrada: Aese Carsten i Sara Rakočević  za predlog „Orhideja“

III nagrada OrhidejaOphrys apifera minOvaj predlog otkriva vrijedno bogatstvo flore barskog kraja, nepoznate  široj javnosti. Od 45 vrsta orhideja koje postoje u Crnoj Gori , na relativno malom   atraktivnom potezu, od Virpazara do Ostrosa,  egzistira  20  vrsta, među kojima su i neke izuzetno rijetke. Najviše ih ima u Livarima u kestenovoj šumi.  Orhideje rastu u ekološki čistoj sredini i nesumnjivo predstavljaju potencijal za turističku valorizaciju. Implementiranjem ovog predloga u panoramsku rutu  „Između dvije čarobne obale“ dobio bi se dodatni kvalitet, koji podiže nivo turističke ponude, posebno na području botanike.  

 

 

 

 

 

 

 

Specijalna nagrada: Ivo Đurović za predlog  „Selo Dupilo“

Specijalnja nagrada je dodijeljena predlogu „Selo Dupilo“  za zbirni predlog materijalnih i nematerijalnih tragova istorije i tradicije sela Dupilo  u Crmnici.  

Ovogodišnja konkursna nagradna igra TO Bar - „Otkrijte nam skriveno i nepoznatoblago“ 2017, pokazala se izuzetno plodotvornom i opravdanom, jer se dobio materijal koji se može  turistički valorizovati.  Još jednom se potvrdilo da su i ovogodišnji aplikanti, među kojima je bilo i stranih državljana,  dobri poznavaoci barskog kraja i njegovih skrivenih blaga, s razvijenom sviješću o očuvanju, zaštiti i valorizaciji materijalnih i nematerijalnih vrijednosti Bara.

TO Bar će i  narednih godina raspisivati  istu  nadradnu igru sa ciljem da se otkrije što više skrivenog i nepoznatog blaga Bara.