MURIĆI

muriciMURIĆI - Najveća i najljepša pješčana plaža na obali Skadarskog jezera, dužine 560m.