Turisticka organizacija Bar
crmnicke-sportske-igreManifestacija takmičarskog karaktera u nekoliko sportskih disciplina. Održava se u Virpazaru, svakog vikenda, od polovine jula do polovine avgusta.