Turisticka organizacija Bar
Dani_zagradjaManifestacija zabavnog karaktera koje se odžava tokom jula i avgusta u naselju Zagrađe i upotpunjava turističku ponudu Sutomora.